Miejsce realizacji projektu

KOZIENICKIE CENTRUM KULTURY REKREACJI I SPORTU

im. Bogusława Klimczuka ul. Bohaterów Studzianek 30 26-900 Kozienice

Sala Konferencyjna

tel. 048 611 72 00 fax048 611 72 02